TỪNG BƯỚC TỪNG BƯỚC GIÚP BẠN LÀM CHỦ ÂM TIẾNG ANH
TIẾN TỚI NGHE - NÓI TIẾNG ANH DỄ DÀNG

CHUỖI VIDEO LUYỆN PHÁT ÂM ANH - MỸ

Đây là bộ video rất cần thiết cho các bạn Sinh viên muốn sử dụng tiếng Anh thực tế. 
Tập trung chi tiết vào các kỹ thuật phát âm 44 âm trong tiếng Anh, và những cách diễn đạt phổ biến trong tiếng Anh.
Đặc biệt có mini-video giúp bạn có Động Lực học tiếng Anh mỗi khi lười biếng.
12

Suất miễn phí còn lại

00